Qbi is een zorgproduct van Qineto dat mensen op een speelse manier in beweging brengt. Qbi maakt het mogelijk om met lichaamsbewegingen een bal te besturen zónder deze aan te raken.
Wij hebben onlangs de geluiden voor het product en de bijbehorende interface ontworpen.
Voor meer informatie: https://qineto.com/qbi

healthcare robot